Nyheter

Nyheter

Hur marknadsför ni er ut mot era kunder och övrig marknad? Hur ser er marknadsstrategi ut? Vi på Profile Nordic kan hjälpa er med denna typ av visuell marknadskommunikation. Mycket av era kommande affärer handlar om hur ni kommunicerar ut mot era kunder och potentiella nya kunder.

Visuell marknadskommunikation kan göras med hjälp av marknadsföringsprodukter eller så kallade promotion-produkter. Vad som är gemensamt för dessa produkter är den relativt låga kostnaden i proportion mot dess livslängd och genomslagskraft som budskapsbärare. Marknadsföringsprodukter används inte bara vid lansering eller kampanjer, utan används också som relationsbyggande medel.

I en kund/leverantörsrelation används marknadsföringsprodukter flitigt, ibland utan att vi märker det själv. Det kan handla om allt ifrån en enkel penna till en mer påkostad present. Den gemensamma nämnaren för detta är dock att samtliga produkter bär ett budskap.

Adress

Södra Pitholmsvägen 7
941 43 Piteå

telefonnummer