Välj en sida

Vad är viktigast när du väljer profilprodukt – enligt mottagaren?

2015 genomförde TNS Sifo en undersökning på uppdrag för Svensk Branschförening för Profil- och Reklamprodukter. De frågor som respondenterna fick svara på handlade bland annat om attityder gentemot profilprodukter, dess livslängd samt de drivkrafter som bidrar till en positiv bild av produktmedia.

PROFILPRODUKTERS FRAMGÅNGSFAKTORER

framgangsfaktorer-profilprodukter

För att attityden gentemot profilprodukten ska vara så positiv som möjligt listades tre påståenden som de viktigaste;

Att produkten håller en god kvalitet räknas som en hygienfaktor medans användbarheten och design är det som räknas som framgångsfaktorer och bidrar till att produkten nyttjas oftare och därmed ökar exponeringen av varumärket.

MAN KOMMER IHÅG EN BRA REKLAMPENNA

Just reklampennor (tillsammans med TV-reklam) hamnar i topp på listan då det kommer till hur väl mottagaren minns varumärket i samband med de olika reklammedierna. Som köputlösare ligger produktmedia på tredje plats medan annonsering i mobilen återfanns längst ner på listan både gällande erinran samt som köputlösande reklammedium.

De mest uppskattade profilprodukterna enligt undersökningen:

uppskattade-profilprodukter

REKLAMPENNAN – EN STARK REKLAMPRODUKT

Profilprodukter, därmed även reklampennor, är en stark reklamprodukt och upplevs som positiva hos mottagarna. Enligt undersökningen tycker var tredje person om att ta emot  profilprodukter och var fjärde person vill ta emot dem oftare. 30% uppger att den positiva bilden av ett företag/varumärke förstärks då de använder sig av reklambärande produkter som marknadsföringskanal.

Dessutom använder 30% av de som svarat i undersökningen dagligen profilmärkta produkter, främst reklampennor.

Källa: Undersökningen ”The Power of Produktmedia 2015”,
TNS Sifo för Svensk Branschförening för Profil- och Reklamprodukter.