Välj en sida

FRAMGÅNGSRIKA PROFILPRODUKTER

Vad är viktigast när du väljer profilprodukt – enligt mottagaren? 2015 genomförde TNS Sifo en undersökning på uppdrag för Svensk Branschförening för Profil- och Reklamprodukter. De frågor som respondenterna fick svara på handlade bland annat om attityder...